08:00 - 17:00 0 506 103 49 01

4 Ağustos 1986 tarihinde Eskişehir Pmyo, yasalara ve insan haklarına saygılı, bilgi, beceri ve uygulama yeteneği olan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluk anlayışı içinde yetiştirilmiş disiplinli, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı emniyet personeli yetiştirmek için eğitim hayatına başlamıştır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan, toplumun huzur, barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamak ve korumak için görev yapacak polis memurlarının eğitilmesine katkı sağlamak amacı ile eğitimler verilmektedir.

 

            Ayrıca trafik polislerinin eğitim düzeyini yükseltmenin trafik kazalarını önlemede önemli bir paya sahip olduğundan hareketle Eskişehir Pmyo bünyesindeki trafik polis eğitim merkezi müdürlüğünce, temel trafik ve kaza inceleme eğitimi ve genel geliştirme eğitimleri ile trafik polislerinin eğitim düzeyleri yükseltilmiştir.

 

            Polis meslek yüksek okulundan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlayarak komiser yardımcılığı sınavlarına başvurup meslekte yükselme imkanına da sahiptir. Eskişehir pmyo akademik takvimi ve dersleri, eğitim dönemlerinde okulun web sayfasından duyurulmaktadır. 2012 yılından itibaren Eskişehir Trafik Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak faaliyetlerine devam eden okul, bugüne kadar trafikle ilgili pek çok alanda 8504 personele de eğitim vermiştir.

Pill Digital