08:00 - 17:00 0 506 103 49 01

Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültelerine öğrenciler yetenek sınavları ile alınmaktadırlar. Mezun olanların beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabildiği bu bölümler ülkemizde son yıllarda daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Önceleri Yüksekokul kapsamında eğitimler verilirken sonrasında üniversitelerde Spor Bilimleri Fakülteleri oluşturularak, bu fakülte altında spor ili alanlarda eğitimler verilmektedir.

 

            Önceleri Eskişehir Anadolu üniversitesine bağlı yüksekokul olarak faaliyet gösteren eskişehir besyo 2018 yılından itibaren Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanan Yüksekokul Spor Bilimleri Fakültesi olarak eğitim vermeye başlamıştır. Üniversitenin spor bilimleri fakültesi altında 4 bölümde eğitim yapılmaktadır. Bu bölümlerin bir tanesi Antrenörlük Eğitimi bölümü olup diğeri Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüdür.

 

            Spor yöneticiliği bölümü ile Reakreasyon bölümü de fakültede yer alan bölümlerdir. Yetenek sınavı ile öğrenci alımı bu fakültede de uygulanmaktadır. 2018 yılına kadar Anadolu üniversitesi beden eğitimi spor bilimleri yüksekokulu (besyo) olarak eğitim öğretim faaliyetine devam ederken eskişehir besyo 2018 yılından sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu üniversitede Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu tarihten itibaren eğitime devam etmektedir.

Pill Digital